Gestió comptable

Aquest servei s’adapta a les diferents tipologies d’empreses que ens podem trobar:

 

  • Activitats empresarials de caràcter mercantil i estimació directa normal. En les quals és obligatori confeccionar comptabilitat ajustada al Codi de Comerç i al Pla General de Comptabilitat o al Pla General de Comptabilitat per a PIMES, depenent d’una sèrie de factors, que cal estudiar de manera individualitzada.
  • Activitats empresarials que no tinguin caràcter mercantil. En què s’han de confeccionar els llibres registre de factures emeses i rebudes, d’ingressos i de despeses i de béns d’inversió.
  • Activitats professionals. En què són obligatoris els llibres registres d’ingressos i de despeses, de béns d’inversió i de provisió de fons i suplerts.

El nostre despatx es caracteritza per dues modalitats en la gestió comptable dels nostres clients:

 

  • Modalitat externa: Nosaltres ens desplacem a l’empresa per portar o supervisar la comptabilitat amb la periodicitat que requereixi cada client, incloent-hi el programa de comptabilitat (ERP) i aplicacions d’anàlisi comptables.
  • Modalitat interna: L’empresa ens aporta la documentació en format telemàtic, necessària perquè des del nostre despatx s’efectuï la gestió comptable de manera íntegra.
Desplaça cap amunt