Gestió tributària

Realitzar les autoliquidacions corresponents als pagaments sotmesos a retenció, ja sigui per tenir empleats, immobles arrendats, efectuar pagaments a professionals o abonar rendiments del capital mobiliari.

 

Confeccionem les autoliquidacions corresponents a l’IVA, ja siguin mensuals SII, trimestrals com els resums anuals.

Presentem la declaració de l’Impost sobre Societats i els corresponents pagaments a compte.

 

Preparem la declaració anual d’operacions amb tercers en relació amb les compres i vendes efectuades a l’activitat i la resta de declaracions resums anuals i qualsevol altre tipus d’impost a què estigui subjecta l’activitat.

 

Tenim capacitat per comprovar notificacions telemàtiques a totes les administracions de manera automàtica a través del nostre servei de pupil·latge Portal Neos.

Desplaça cap amunt