Auditoria laboral i de Seguretat Social

Auditoria Laboral i de Seguretat Social prèvia, on s’analitzaran els procediments usats en la gestió de RR.HH. i la seva adequació al dret laboral, mitjançant l’estudi dels següents “estats laborals”:

 

  • Legalització laboral d’empresa i els seus centres de treball.
  • Aplicació de convenis col·lectius i normativa sectorial.
  • Política contractual i classificació professional.
  • Estructura salarial, cotització i imposició fiscal.
  • Jornada de treball (calendari laboral).
Desplaça cap amunt