Dret Mercantil

Societari (constitució, operacions societàries, fusions, absorcions, compravendes, intervenció en Consells d’Administració, assessorament en matèria de protecció dels drets del soci minoritari, conflictes entre socis), Filial, Associacions, Fundacions, Cooperatives.

 

Som punt PAE per a la gestió i constitució d’empresa de manera telemàtica a la nostra ciutat.

Creació d'empreses "online"

El sistema de creació d’empreses per internet ofereix més agilitat a l’hora de crear una empresa que no pas la tramitació presencial. A més, requereix menys desplaçaments als diferents organismes.

 

La tramitació telemàtica posa en relació els diferents organismes competents en la creació d’una empresa que permet la comunicació entre ells i accelerant-ne la creació.

Tipus d'empreses que es poden constituir a través d'Internet:

Què fer?

Per crear una empresa, l’emprenedor ha d’emplenar el document únic electrònic (DUE).

 

Aquest document engloba multitud de formularis i la seva emplenació pot ser complicada. La DGIPYME a través de vídeos explica com emplenar cadascun dels apartats que componen el DUE (vídeos explicatius).

On?

Desplaça cap amunt