Confecció i dipòsit telemàtic de Comptes Anuals

Confeccionem i legalitzem els comptes anuals en format digital per presentar-los al registre mercantil corresponent.

 • Assessorament i gestió del tancament de l’exercici.
 • Càlcul, ajustaments i comptabilització Impost Societats.
 • Elaboració model oficial Impost Societats.
 • Elaboració comptes anuals per a la seva presentació telemàtica al Registre Mercantil:
  • Acta i certificació aprovació comptes per la Junta General Ordinària.
  • Balanç de situació.
  • Compte d’explotació.
  • Estat de Canvis de Patrimoni Net
  • Memòria personalitzada.
  • Informe Mediambiental.
  • Informe de Gestió.
 • Informe Econòmic, Fiscal i Financer de l’exercici.
Desplaça cap amunt