Legalització telemàtica de llibres comptables

Confeccionem i legalitzem els llibres comptables en format digital al registre mercantil corresponent precisos en les activitats mercantils.

 

  • Llibre Major
  • Llibre Diari
  • Llibre de Balanços i Inventari
  • Llibre registre de factures emeses
  • Llibre registre de factures rebudes
  • Llibre registre de béns d’inversió
  • Llibre de Vendes i Ingressos, Llibre de Compres i Despeses, Llibre de béns d’Inversió. (Servei exclusiu per a activitats de professionals autònoms)
Desplaça cap amunt