Drets successoris i gestió d'herències

Oferim assessorament legal i fiscal en relació amb el dret successori oferint totes les gestions necessàries per a l’acceptació i la tramitació d’herències.

  • Planificació fiscal de la successió del patrimoni familiar o empresarial intervivos i mortis causa.
  • Estudi i planificació de l’estructura de la successió del patrimoni a favor de les diferents generacions (avis, pares, néts) per aconseguir un cost fiscal més avantatjós en els Impostos sobre Successions, Sobre la Renda i Sobre el Patrimoni.</li >
  • Assessorament en dret de successions.
  • Acta de notorietat de declaració d’hereus.
  • Testaments.
  • Impost sobre successions i donacions.
Desplaça cap amunt